Burebista 80, Chisinau
Mon. - Fr.: 8:30 — 17:00

Testarea ADN a gemenilor poate determina în mod conclusiv dacă gemeni sunt gemeni identici sau gemeni asemănători (homozigoți sau dizigoți).  Analiza ADN a gemenilor poate fi necesară în urmatoarele situații:

 • pentru a satisfice curiozitatea personală;
 • în scop medical — gemenii identici sunt donatori perfect compatibili atît de sânge cât și de organe unul pentru celălalt.  

Care este diferența între gemenii homozigoți și cei dizigoți? Gemenii homozigoți provin din fecundarea unui singur ovul de către un singur spermatozoid. Fetuşii se află în acelaşi sac ovular şi împart aceeaşi placentă (univitelini), având întotdeauna acelaşi sex și un patrimoniu genetic identic. Gemenii dizigoţi provin din fecundarea a două ovule de către spermatozoizi diferiţi. Ei au fiecare placenta lui şi sacul lui ovular (bivitelini). Testul ADN a gemenilor poate fi efectuat în mod: Privat - folosit pentru rezolvarea problemelor familiale, dar nu poate fi utilizat in Instanțele de Judecată. Legalizat - folosit în scopuri juridice fiind valid în Instanțele de Judecată.

Obligatoriu: 2 gemeni; Opțional: mama acestora.
Materialul biologic standard pentru testele ADN este raclajul bucal. Acesta se recoltează din cavitatea bucală, de pe fața interioară a obrajilor cu ajutorul bețișoarelor din Setul nostru. Recoltarea materialului biologic poate fi efectuată:

 • în cadrul laboratorului nostru;
 • prin chemarea specialistului la domiciliu;
 • personal, folosind setul nostru.

Toată procedura de recoltare este descrisă minuțios în Instrucțiunea privind recoltarea raclajului bucal. Probele non-standard Pentru efectuarea testul ADN pot fi folosite și probe non-standarde de exemplu: unghii, pete de sînge, fire de păr, mucuri de țigară, etc. Aceste probe se recomandă de a fi recoltate doar de la persoanele cărora nu este posibilă recoltarea raclajului bucal. Noi reușim să extragem ADN-ul din majoritatea probelor de acest tip, dar o garanție de 100% nu vă putem oferi. În cazul extragerii ADN-ului din probele non-standarde, sensibilitatea analizei este la fel de înaltă ca și pentru probele standarde. În cazul neextragerii ADN-ului va fi nevoie să colectați încă o dată materialul biologic. Aceasta va aduce la costuri suplimentare și la extinderea termenilor de efectuare a testului. Aici puteți găsi Instrucțiunea privind recoltarea probelor non-standarde.

În cadrul analizei poate fi obținut unul din următoarele rezultate:

 1. Gemenii sunt homozigoți, profilele ADN a acestora este identic;
 2. Gemenii sunt dizigoți, profilele ADN a acestora sunt diferite, ca în cazul fraților/surorilor.

Toate rezultatele se semnează și se eliberează cu aplicarea ștampilei umede a companiei.

1. Prin intermediul site-lui, comandați on-line setul de colectare a probelor pentru testele ADN (sau telefonați la 022 665 111 pentru a primi mai multe informații). Setul, deasemenea, poate fi eliberat la sediul Laboratorului BrioMedTest, mun. Chișinău, str. Burebista 80, bir. 2. Individual, la domiciliu, colectați probele biologice de la persoanele care urmează a fi investigate (utilizând instrucțiunile ce sunt în interiorul setul nostru de testare). 3. Prezentați probele biologice colectate anterior: Personal - în urma unei programări prealabile online sau la nr. de telefon: 022 665 111, 067 605 111 în orice zi de luni până vineri, între orele 08:00-17:00. Adresa: mun. Chişinău, str. Burebista 80, etajul 1, bir. 30a (în incinta Centrului Medical de Diagnostic „Modus Vivendi”). Găsiți-ne aici. Prin intermediul oficiului poștal - “BrioMedTest” SRL, Chişinău, str. Burebista 80, bir. 30a, MD-2062.

 1. Achitarea pentru testare se efectuează în proporție de 100%:
  • la casă cu bani cash/carduri bancare;
  • prin transfer bancar : beneficiar BRIOMEDTEST S.R.L., c/f: 1006600036688, IBAN: MD43AG000000022512142182, Banca: BC «MOLDOVA-AGROINDBANK» S.A. Filiala nr. 8 Chișinău, AGRNMD2X455.
 2. Analiza se efectuează timp de 15-20 zile lucrătoare din momentul prezentării probelor biologice şi achitării integrale a serviciilor. Sau în regim de urgență timp de 7-10 zile.
 3. Rezultatul analizei poate fi primit:
  • personal la sediul „BrioMedTest”;
  • expediat la adresa dvs. electronică;
  • expediat la adresa dvs. poștală.

 1. E necesar sa vă programați pentru analiză online sau la nr. de telefon: 022 665 111, 067 605 111. Data și ora prezentării părților pentru testare, poate fi dispusă printr-o Încheiere Judecătorească.
 2. Persoanelor care urmează a fi investigate sunt obligate să se prezinte concomitent la sediul Laboratorului BrioMedTest. După caz se vor prezenta:
  1. Doi presupuși gemeni majori;
  2. Doi presupuși gemeni minori + mama juridică a copiilor (dacă copiii sunt minori, unul din părinții juridici este obligat să ofere consimțămîntul în numele acestuia pentru a putea efectua testarea) ;
  3. Doi presupuși gemeni minori + reprezentantul legal al copiilor minori (tutorele).
 3. În dependență de situație, persoanele care urmează a fie investigate, trebuie să prezinte următoarele acte în original:
  1. Buletinul de identitate a presupușilor gemeni;
  2. Certificatele de naștere a presupușilor gemeni;
  3. Buletinul de identitate a mamei juridice.
  4. Certificatele de naștere a presupușilor gemeni;
  5. Buletinul de identitate a reprezentantului legal al copiilor;
  6. Document ce certifică faptul că persoana este în drept să reprezinte interesele copiilor minori (procură, mandat, dispoziție de instituire în calitate de tutore etc.).

  De asemenea, mai pot fi solicitate următoarele acte în original:

  • Încheierea Instanței de Judecată privind dispunerea efectuării Analizei ADN de determinare a legăturii de rudenie de către specialiștii Laboratorului BrioMedTest și eliberarea concluziei medicale pe cazul dat;
  • Documente ce certifică faptul că persoana este în drept să reprezinte interesele unei alte persoane (procură);
  • Documente ce certifică faptul că persoana a schimbat numele, de exemplu în cazul necorespunderii datelor din buletinele părintelui cu datele din certificatul de naștere a copilului (aviz de schimbare a numelui sau prenumelui, certificat de divorț, certificat de căsătorie etc.)
 4. Persoanele, care urmează a fi investigate vor semna în mod obligatoriu contractul de prestări a serviciilor și consimțămîntul pentru colectarea probelor biologice. Dacă copilul are vîrsta mai mică de 18 ani, unul din părinții juridici este obligat să ofere consimțământul în numele acestuia pentru a putea efectua testarea.
 5. Achitarea pentru analiză se va efectua în proporție de 100% la casă cu bani cash sau prin intermediul cardului bancar.
 6. Timp de 7-14 zile lucrătoare din momentul colectării probelor biologice şi achitării serviciilor, veţi putea primi rezultatul analizei. Regimul de urgență este de 4 zile lucrătoare.
 7. În cazul analizelor efectuate în baza încheierii judecătorești, un exemplar original a concluziei va fi remis cu aviz recomandat către instanța de judecată care examinează cazul.

Dacă nu sunteți siguri ce test de rudenie este cel mai potrivit în cazul dvs., contactați-ne la numărul de telefon: 022 665 111 sau 067 605 111.