Burebista 80, or. Chișinău
Lu. - Vi.: 8:30 — 17:00

Testul este fundamentat pe principiul eredităţii care guvernează transmiterea informaţiei genetice exprimată prin diferite caracteristici moştenite de copii de la părinţii lor.

Informaţia genetică a fiecărei persoane este stocată în macromoleculele de ADN (Acid DezoxiriboNucleic). Celulele corpului uman conţin ADN structurat în 46 de formaţiuni denumite cromozomi dispuşi în 23 de perechi. Celulele reproducătoare – ovulul (celula reproducătoare feminină) şi spermatozoidul (celula reproducătoare masculină) – conţin câte un singur membru al fiecărei perechi (23 de cromozomi). Prin procesul fecundaţiei (unirea ovulului cu spermatozoidul) rezultă zigotul (celula ou) cu 46 de cromozomi – 23 de la mamă şi 23 de la tată – din care se va dezvoltă viitorul copil.

După cum aţi observat din această scurtă introducere, în fenomenul amplu al reproducerii umane, copiii moştenesc câte un membru al perechilor de cromozomi de la fiecare dintre părinţii biologici. În cadrul testului de paternitate sunt analizate anumite segmente din structura ADN denumite markeri STR (Short Tandem Repeats). Aceşti markeri, localizaţi în diferiţi cromozomi, prezintă o variabilitate amplă în populaţia umană, realizand constelaţii specifice fiecărui individ. Pe baza acestui fapt, prin utilizarea unui număr mai mare de aceste secvențe, indicele de identificare a paternității crește enorm în comparație cu alte metode.

Testarea ADN este utilizată de cele mai mari laboratoare criminalistice din lume, de exemplu FBI. Astfel, probabilitatea ca doi indivizi să aibă aceleași caracteristici genetice, deci să fie “confundați” prin analizele ADN, este de 1 la 10.000.000.000.000.000.000.

Daca ADN-ul presupusului tată şi a copilului se potrivesc, atunci probabilitatea paternităţii este peste 99,99%, iar daca nu se potrivesc, atunci paternitatea este exclusă cu o probabilitate de 100%. Exactitatea analizei oferite de „BrioMedTest” SRL este una maximă ce există în prezent în lume.

Testul ADN de determinare a paternitătii legalizat se efectuiaza în laboratorul “BrioMedTest” SRL. Ne propunem să menținem pozitia de lider în acest domeniu fiind dotați cu personal înalt calificat, echipamente de ultimă generatie și activînd conform standardelor internaționale.

Această metodă nu poate fi folosită pentru a primi rezultate veridice, deoarece grupele sanguine pot coincide din întîmplare. Testarea ADN a paternităţii este singura metodă exactă pentru a confirma sau infirma paternitatea.

Rezultatul care îl veți primi va fi valabil în Instanța de Judecată dacă:
–         probele au fost colectate în prezența si cu acordul părintelui legal (mama) copilului minor
–         toate persoanele implicate în analiză au fost identificate.

În cadrul procesului juridic Dumneavoastră solicitaţi Instanței să fie dispusă efectuarea  analizei genetice de determinare a paternității de către „BrioMedTest” S.R.L. care activează în baza licenţei AMMII 045076 și a Certificatului de Acreditare nr. 3150 ce prevede activitatea în domeniul biologiei moleculare (efectuarea analizelor ADN de determinare a paternității și a altor grade de rudenie).

Desigur. Pe lîngă avantajele comenziei anonime, va trebui să luaţi în calcul şi dezavantajele enumerate mai jos:
– rezultatul nu va putea fi folosit în procedura Judecatoreasca, dar în cunostinţa rezultatului se poate îniţia sau respectiv evita procedura.
– compania noastră nu îşi asumă răspunderea pentru identitatea persoanelor a căror probe ne sunt prezentate.

Da, testul de paternitate poate fi efectuat doar cu probele prezumtivului Tată si Copil. Cu toate acestea vă sugeram să includeţi si probele mamei pentru a creşte probabilitatea confirmării paternităţii. Iar în unele situaţii prezenţa acesteia este necesară în calitate de reprezentant legal al minorului (poate fi necesar acordul acesteia în vederea recoltării oficiale a probei).

ADN-ul rămîne neschimbat pe parcursul vieţii astfel analiza paternităţii poate fi efectuată la persoanele de orice vîrstă – chear şi pînă la naştere (prin testare prenatală).
La naştere poate fi recoltat sîngele din cordonul ombilical, acesta poate servi drept mostră pentru efectuarea ulterioară a analizei ADN.
Sau la nou-născut poate fi recoltată o probă cu raclaj bucal astfel prelevarea acesteia nu va fi dureroasă.

Da. Testul de paternitate poate fi realizat începind cu săptămîna a 9-a de sarcină. Pentru mai multă detalii accesați Testul ADN prenatal de paternitate.

Dacă doriti ulterior să folositi rezultatul în scopuri juridice atunci numaidecît trebuie să aveti actele ce vă confirmă identitatea. În caz contrar puteti păstra anonimatul.

Nu, de loc. Acelaşi ADN este prezent atît în celulele epiteliale din interiorul obrajilor cât și în cele ale foliculelor de par, sînge, etc.
Deci nu există nici o diferenţă în sensibilitatea analizei dacă va fi investigat raclajul bucal, firele de păr, sânge sau alte materiale - rezultatul va fi identic.
Diferență există doar pentru succesul de extragere a extragerii ADN-ului în dependență de materialul biologic ales. Cu cît mai calitativ este materialul biologic prezentat de dvs. (nu a fost supus contaminării, au fost păstrate condițiile de păstrare și transportare conform instrucțiunii noastre) cu atît este mai mare rata de succes.
Rata de succes a extragerii ADN-ului în dependență de materialul biologic ales poate fi gasită în instrucțiunea privind recoltarea probelor non-standarde.
În cazul neextragerii ADN-ului va fi nevoie să colectați încă o dată materialul biologic. Aceasta va aduce la costuri suplimentare și la extinderea termenilor de efectuare a testului.

Nu trebuie să vă îngrijoraţi, doar să respectați în tocmai etapele din instrucțiunile noastre de colectare a materialului biologic.
Atata timp cât dumneavaostră recoltaţi probele de la persoana potrivită, nu le atingeţi, le etichetaţi corect și le păstrați conform recomandărilor noastre din instrucțiuni nu există nici un risc.
În caz contrar va fi nevoie să colectați încă o dată materialul biologic. Aceasta va aduce la costuri suplimentare și la extinderea termenilor de efectuare a testului.

Rezultatele nu pot fi primite prin intermediul telefon deoarece informaţia este strict confidenţială.


Originalul Concluziei i se eliberează exclusiv solicitantului/solicitanţilor sau a persoanei specificate de acesta în cererea depusă. Rezultatul poate fi primit personal sau expediat la adresa poștală/electronica specificată în cerere.
În cazul procesului juridic: fiecare parte va primi cîte un original al raportului şi unul va fi trimis la Judecatoria care a dispus efectuarea analizei.

Nu. Markerii ADN-ului pentru aceste teste se află în locaţii diferite faţă de cei aferenţi bolilor. Prin urmare, nici un expert nu se poate pronunţa, bazandu-se pe acest test, dacă o persoană are o boală sau este purtatorul unei boli transmise ereditar.

Toate analizele efectuate de BrioMedTest sunt strict confidențiale. Nimeni, cu excepția dumneavoastră, nu va afla despre efectuarea analizei ADN, decât dacă vă doriți asta.