Burebista 80, or. Chișinău
Lu. - Vi.: 8:30 — 17:00

Test ADN de paternitate legalizat

Test ADN de paternitate legalizat - este un test genetic prin care se stabilește dacă presupusul tată este sau nu tatăl biologic al unui anumit copil.

Rezultatul testului ADN de paternitate legalizat este valid în instanțele de judecată.

 

 

De ce să alegeți BrioMedTest?

 • Exactitate

Probabilitatea paternității de 99,999+% sau de 0,00%;

 • Rapiditate

Termenul de efectuare a analizei este de la 4 zile lucrătoare;

 • Rezultat cu valoare juridică

Rezultatul analizei va avea valoare juridică în instanțele de judecată și în alte organe de ocrotire a normelor de drept;

 • Confidențialitate și discreție absolută

Toate testele, inclusiv și testul ADN de paternitate legalizat, efectuate de BrioMedTest sunt strict confidențiale. Nimeni, cu excepția dumneavoastră, nu va afla despre efectuarea testului ADN de paternitate, decât dacă vă doriți asta.


Obligatoriu: presupusul tată şi copilul.

Opțional: mama, un alt copil, un alt tată.

Determinarea paternității cu o probabilitate de peste 99,999+% . Test ADN de paternitate legalizat - se poate desfășura și fără probele mamei biologice a copilului. Analiza probei de la mamă este recomandată pentru a spori probabilitatea confirmării paternităţii, însă nu este obligatorie. Maternitatea în cadrul analizei de paternitate nu este pusă la îndoială. Dacă mama legală nu este mama biologică atunci probele acesteia nu pot participa în cadrul testului ADN de paternitate juridic. Dacă atât maternitatea cât și paternitatea este pusă la îndoială, atunci mama trebuie să fie testată ca o persoană adițională - mama presupusă.

Materialul biologic standard pentru testul ADN de paternitate legalizat este raclajul bucal.

Acesta se recoltează din cavitatea bucală, de pe fața interioară a obrajilor cu ajutorul bețișoarelor din setul nostru.

Recoltarea materialului biologic este efectuat în cadrul laboratorului BrioMedTest.

Toată procedura de recoltare a materialului biologic standard este descrisă minuțios în Instrucțiunea privind recoltarea raclajului bucal.

Material biologic non-standar: Pentru efectuarea testului ADN de paternitate juridic poate fi folosit și material biologic non-standard precum: unghii, pete de sânge, fire de păr, etc. Acest material biologic se recomandă de a fi prelevat doar de la persoanele de la care nu este posibilă recoltarea raclajului bucal. Noi reușim să extragem ADN-ul din majoritatea probelor de acest tip, în o garanție de 100% nu vă putem oferi.

În cazul extragerii ADN-ului din probele non-standard, sensibilitatea analizei este la fel de înaltă ca și pentru probele standarde.

În cazul neextragerii ADN-ului, va fi nevoie de colectat încă o dată materialul biologic. Aceasta va aduce la costuri suplimentare și la extinderea termenilor de efectuare a testului ADN de paternitate legalizat. Aici puteți găsi Instrucțiunea privind recoltarea probelor non-standarde.

 1. Test ADN de paternitate legalizat confirmat – "Nu este exclus de a fi tată biologic".
  Probabilitatea paternității > 99,999%.

Confirmarea paternității cu probabilitatea de peste 99,999% înseamnă că paternitatea este dovedită. În fiecare locus analizat alelele au coincis. O alelă copilul o moștenește de la mama biologică, a doua - de la tatăl biologic.

 1. Test ADN de paternitate legalizat infirmat – "Este exclus de a fi tată biologic".
  Probabilitatea paternității este 0,00%.

Probabilitatea paternității 0,00% înseamnă că paternitatea este exclusă.

Alelele au coincis doar în unele locusuri. Ceeace ce înseamnă că copilul nu a moștenit informația genetică de la acest presupus tată.

Alte rezultate laboratorul BrioMedTest nu eliberează precum: “da” sau “nu”.

Rezultatul testului ADN de paternitate legalizat conține profilele ADN (genetice) a persoanelor investigate. Aceste profile genetice sunt unice pentru fiecare persoană și rămân permanente pe durata întregii vieţi nefiind supuse schimbărilor indiferent de laboratorul în care se testează.

Toate rezultatele se semnează și se eliberează cu aplicarea ștampilei umede a companiei.

 1. E necesar sa vă programați pentru analiză online sau la nr. de telefon: 022 665 111 sau 067 605 111.

          Data și ora prezentării părților pentru testare, poate fi dispusă printr-o încheiere judecătorească.

 1. Persoanelor care urmează a fi investigate sunt obligate să se prezinte concomitent la sediul laboratorului BrioMedTest.

          După caz se vor prezenta:

          a) Tatăl presupus, mama și copilul:

 • Buletinul de identitate a tatălui presupus în original;
 • Buletin de identitate a mamei juridice a copilului în original;
 • Certificat de naștere a copilului minor sau buletin de identitate al copilului major în original.

          b) Tatăl presupus și copilul (dacă copilul este minor, unul din părinții juridici este obligat să ofere consimțământul

           în numele acestuia pentru a putea efectua testarea):

 • Buletinul de identitate a tatălui presupus în original;
 • Certificatul de naștere a copilului minor sau buletinul de identitate al copilului major în original.

          c) Tatăl presupus, reprezentantul legal al copilului minor (tutorele) și copilul:

 • Buletinul de identitate al tatălui presupus în original;
 • Document ce certifică faptul că persoana este în drept să reprezinte interesele copilului minor (procură, mandat, dispoziție de instituire în calitate de tutore etc.);
 • Certificatul de naștere a copilului minor în original.

          De-asemenea, mai pot fi solicitate următoarele acte în original:

 • Încheierea instanței de judecată privind dispunerea efectuării testului ADN de determinare a paternității de către specialiștii laboratorului BrioMedTest și eliberarea concluziei medicale pe cazul dat;
 • Documente ce certifică faptul că persoana este în drept să reprezinte interesele unei alte persoane (procură);
 • Documente ce certifică faptul că persoana a schimbat numele, de exemplu în cazul necorespunderii datelor din buletinul părintelui cu datele din certificatul de naștere a copilului (aviz de schimbare a numelui sau prenumelui, certificat de divorț, certificat de căsătorie etc.).
 1. Persoanele, care urmează a fi investigate în cadrul testului ADN de paternitate legalizat, vor semna în mod obligatoriu contractul de prestare a serviciilor și consimțământul pentru colectarea probelor biologice. Dacă copilul are vârsta mai mică de 18 ani, unul din părinții juridici este obligat să ofere consimțământ în numele acestuia pentru a putea efectua testarea.
 2. Achitarea pentru testul ADN de paternitate legalizat se va efectua în proporție de 100% la casă cu bani cash sau prin intermediul cardului bancar.
 3. Timp de 7-14 zile lucrătoare din momentul colectării probelor biologice şi achitării serviciilor, veţi putea primi rezultatul testului ADN de paternitate juridic. Regimul de urgență este de 4 zile lucrătoare.

În cazul analizelor efectuate în baza încheierii judecătorești, un exemplar original a concluziei va fi remis, cu aviz recomandat, către instanța de judecată care examinează cazul.


Dacă nu sunteți siguri ce test este cel mai potrivit pentru cazul dvs., contactați-ne la numărul de telefon: 022 665 111 sau 067 605 111