Burebista 80, Chisinau
Mon. - Fr.: 8:30 — 17:00

Testul comparativ al Cromozomului Y (Y-STR)

Testul Cromozomului Y (Y-STR) este o analiză genetică prin care se stabilește dacă există legătură de rudenie pe linie paternă (partea de familie a tatălui) între două sau mai multe persoane testate de gen masculin.

Dacă persoanele (de gen masculin) testate sunt înrudite biologic pe linie paternă (frați, unchi – nepot, bunel – nepot) atunci profilele lor după cromozomul Y vor fi identice. 

În ce cazuri se efectuiază analiza Cromozomului Y (Y-STR)

În cazul imposibilității efectuării testului de paternitate, deoarece tatăl este absent. 

Testul cromozomului Y poate fi efectuat între:

 • doi presupuși frați după tată. Dacă profilele după cromozomul Y sunt identice atunci practic e dovedit ca ei au același tată biologic. Dacă profilele diferă înseamnă că ei au tați diferiți. Acest test este mai preferabil decît analiza ADN standardă între frate-frate, deoarece nu necesită analizarea mamei iar probabilitatea fiind foarte înaltă >99,9%.
 • bunel (tatăl presupusului tată) și nepot. Dacă profilele după cromozomul Y sunt identice atunci ei aparțin aceleiași linii de rudenie masculine. Dacă profilele diferă înseamnă că ei nu aparțin aceleiași linii de rudenie masculine. Acest test este mai preferabil decît analiza ADN standardă între bunel paternal - nepot, deoarece nu necesită analizarea mamei sau a bunicii iar probabilitatea fiind foarte înaltă >99,9%.
 • unchi (fratele paternal al tatălui presupus) și nepot. Dacă profilele după cromozomul Y sunt identice atunci ei aparțin aceleiași linii de rudenie masculine. Dacă profilele diferă înseamnă că ei nu aparțin aceleiași linii de rudenie masculine. Acest test este mai preferabil decît analiza ADN standardă între unchi paternal - nepot, deoarece nu necesită analizarea mamei iar probabilitatea fiind foarte înaltă >99,9%.


Testul Cromozomului Y (Y-STR)
poate fi efectuat în mod:

Privat - folosit pentru rezolvarea problemelor familiale, dar nu poate fi utilizat in Instanțele de Judecată.

Legalizat - folosit în scopuri juridice fiind valide în Instanțele de Judecată.

Cine trebuie testat?

Obligatoriu: 2 persoane de gen masculin.

Opțional: încă o persoană de gen masculine (de indicat cu cine să comparăm).

Mama nu trebuie testată.

Dacă există risc ca în afară de tatăl presupus, o altă rudă de gen masculin a acestuia ar putea fi tatăl biologic (de exemplu: doi bărbați ce sunt frați sau tatăl și fiul – au avut relații cu mama copilului), atunci dvs. nu trebuie să testați cromozomului Y.

Cum se colecteaza probele de ADN? 

Materialul biologic standard pentru testele ADN este raclajul bucal.

Acesta se recoltează din cavitatea bucală, de pe fața interioară a obrajilor cu ajutorul bețișoarelor din Setul nostru.

Recoltarea materialului biologic poate fi efectuată:

 • în cadrul laboratorului nostru;
 • prin chemarea specialistului la domiciliu;
 • personal, folosind setul nostru.

Toată procedura de recoltare este descrisă minuțios în Instrucțiunea privind recoltarea raclajului bucal.

Probele non-standard

Pentru efectuarea testul ADN pot fi folosite și probe non-standarde de exemplu: unghii, pete de sînge, fire de păr, mucuri de țigară, etc. Aceste probe se recomandă de a fi recoltate doar de la persoanele cărora nu este posibilă recoltarea raclajului bucal. Noi reușim să extragem ADN-ul din majoritatea probelor de acest tip, dar o garanție de 100% nu vă putem oferi.

În cazul extragerii ADN-ului din probele non-standarde, sensibilitatea analizei este la fel de înaltă ca și pentru probele standarde.

În cazul neextragerii ADN-ului va fi nevoie să colectați încă o dată materialul biologic. Aceasta va aduce la costuri suplimentare și la extinderea termenilor de efectuare a testului. Aici puteți găsi Instrucțiunea privind recoltarea probelor non-standarde.

Rezultatul testului de comparare a cromozomului Y:

 1. Legătura de rudenie se confirmă

Participanții analizei aparțin unei linii de rudenie masculine.
Probabilitatea rudeniei
> 99,99%.

Persoanele analizate au un profil identic ce corespunde în toate locusurile analizate.

 1. Legătura de rudenie se exclude

Participanții analizei nu aparțin unei linii de rudenie masculine.
Probabilitatea rudeniei
0%.

Persoanele analizate au profile diferite ce nu corespund în toate locusurile analizate.

Rezultatul analizei ADN conține profilele Y-STR a persoanelor investigate. Aceste profile genetice rămîn permanente pe durata întregii vieţi nefiind supuse schimbărilor indiferent de laboratorul în care se testeaza. 

Toate rezultatele se semnează și se eliberează cu aplicarea ștampilei umede a companiei.

Etapele efectuării Testului Cromozomului Y privat

 1. Prin intermediul site-lui, comandați on-line setul de colectare a probelor pentru testele ADN (sau telefonați la 022 665 111 pentru a primi mai multe informații). Setul, deasemenea, poate fi eliberat la sediul Laboratorului BrioMedTest, mun. Chișinău, str. Burebista 80, bir. 30a.
 2. Individual, la domiciliu, colectați probele biologice de la persoanele care urmează a fi investigate (utilizând instrucțiunile ce sunt în interiorul setul nostru de testare).
 3. Prezentați probele biologice colectate anterior:

Personal - în urma unei programări prealabile online sau la nr. de telefon: 022 665 111, 067 605 111 în orice zi de luni până vineri, între orele 08:00-17:00.

Adresa: mun. Chişinău, str. Burebista 80, etajul 1, bir. 30a (în incinta Centrului Medical de Diagnostic „Modus Vivendi”). Găsiți-ne aici.

Prin intermediul oficiului poștal - “BrioMedTest” SRL, Chişinău, str. Burebista 80, bir. 30a, MD-2062.

 1. Achitarea pentru testare se efectuează în proporție de 100%:
 • la casă: cu bani cash/carduri bancare;
 • prin transfer bancar: beneficiar BRIOMEDTEST S.R.L., c/f: 1006600036688, IBAN: MD43AG000000022512142182, Banca: BC «MOLDOVA-AGROINDBANK» S.A. Filiala nr. 8 Chișinău, AGRNMD2X455.
 1. Analiza se efectuează timp de 15-20 zile lucrătoare din momentul prezentării probelor biologice şi achitării integrale a serviciilor. Sau în regim de urgență timp de 7-10 zile.
 2. Rezultatul analizei poate fi primit:
 • personal la sediul „BrioMedTest”;
 • expediat la adresa dvs. electronică;
 • expediat la adresa dvs. poștală.

Etapele efectuării Testului Cromozomului Y legalizat

 1. E necesar sa vă programați pentru analiză online sau la nr. de telefon: 022 665 111, 067 605 111.

Data și ora prezentării părților pentru testare, poate fi dispusă printr-o Încheiere Judecătorească.

 1. Persoanelor care urmează a fi investigate sunt obligate să se prezinte concomitent la sediul Laboratorului BrioMedTest.

După caz se vor prezenta:

 • Doi presupuși frați după tată;
 • Presupusul bunel (tatăl presupusului tată) și nepotul.
 • Presupusul unchi (fratele paternal al tatălui presupus) și nepotul.

Dacă copilul are vîrsta mai mică de 18 ani, unul din părinții juridici este obligat să ofere consimțământul în numele acestuia pentru a putea efectua testarea.

 1. În dependență de situație, persoanele care urmează a fie investigate, trebuie să prezinte următoarele acte în original:

Buletinul de identitate;

Certificatul de naștere a copilului minor;

Buletinul de identitate a părintelui juridic sau a rezprezentantului legal al copilului;
Document ce certifică faptul că persoana este în drept să reprezinte interesele copilului minor (procură, mandat, dispoziție de instituire în calitate de tutore etc.).

De asemenea, mai pot fi solicitate următoarele acte în original:

 • Încheierea Instanței de Judecată privind dispunerea efectuării Analizei cromozomului Y (Y-STR) de către specialiștii Laboratorului BrioMedTest și eliberarea concluziei medicale pe cazul dat;
 • Documente ce certifică faptul că persoana este în drept să reprezinte interesele unei alte persoane (procură);
 • Documente ce certifică faptul că persoana a schimbat numele, de exemplu în cazul necorespunderii datelor din buletinele părintelui cu datele din certificatul de naștere a copilului (aviz de schimbare a numelui sau prenumelui, certificat de divorț, certificat de căsătorie etc.)
 1. Persoanele, care urmează a fi investigate, vor semna în mod obligatoriu contractul de prestări a serviciilor și consimțămîntul pentru colectarea probelor biologice. Dacă copilul are vîrsta mai mică de 18 ani, unul din părinții juridici este obligat să ofere consimțământul în numele acestuia pentru a putea efectua testarea.
 2. Achitarea pentru analiză se va efectua în proporție de 100% la casă cu bani cash sau prin intermediul cardului bancar.
 3. Timp de 7-14 zile lucrătoare din momentul colectării probelor biologice şi achitării serviciilor, veţi putea primi rezultatul analizei. Regimul de urgență este de 4 zile lucrătoare.

În cazul analizelor efectuate în baza încheierii judecătorești, un exemplar original a concluziei va fi remis cu aviz recomandat către instanța de judecată care examinează cazul.

Dacă nu sunteți siguri test este cel mai potrivit în cazul dvs. contactați-ne la numarul de telefon: 022 665 111 sau 067 605 111.